Konflikt to  sprzeczne dążenia albo sprzeczne rozumienie, prowadząca do napięć i  trudności w działaniu oraz w relacjach. Czasem nierozwiązane konflikty mogą prowadzić do depresji lub agresji. Każdy ich doświadcza. Jak je pokonać? Jak znaleźć rozwiązanie?   CELE REKOLEKCJI: rozumienie natury konfliktu w świetle Słowa Bożego spojrzenie z różnych perspektyw odkrywanie realnych podstaw konfliktu planowanie rozwiązania…

Droga do bliskości Tobiasza i Sary nie była łatwa. Musieli pokonać wiele przeszkód i rozwiązać niemało trudnych zadań. Bliskość nie jest podana na tacy. Tak może być tylko w przypadku mylnego poczucia bliskości w krótkotrwałej relacji, gdzie nie dochodzi tak naprawdę do realnego i głębokiego poznania się. Relacja bliskości w małżeństwie to miejsce szczególnego doświadczenia…

© 2017 | Dom Pojednania i Spotkań |

www.rekolekcjefranciszkańskie.pl

Znajdź nas: