Prosimy wypełnić poniższy formularz wpisując wymagane dane oraz treść zamawianej intencji.

  W wiadomości zwrotnej pojawi się informacja o pierwszej wolnej dacie odprawienia Mszy Świętej.

  Jeśli mają Państwo sugestie co do konkretnej daty prosimy o wpisanie jej w oknie „Informacje dodatkowe”.

  Msze Święte odprawiane są przez Franciszkanów w kaplicy Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.

  Ofiarę prosimy przesyłać przekazem lub przelewem na wybrane konto bankowe tytułem: „INTENCJA MSZALNA - Imię i Nazwisko zamawiającego”.

  RACHUNKI BANKOWE DLA INTENCJI MSZALNYCH:

  KONTO PLN:
  Franciszkanie - Piotr Pliszka - Gdańsk
  nr 30 1600 1303 1849 2688 7000 0001
  Tytułem: Intencja mszalna – imię i nazwisko zamawiającego

  KONTO EURO:
  Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku
  nr PL02 1600 1303 1849 0332 9000 0002

  BIC: PPABPLPK
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
  ul. W. Broniewskiego 2
  80-819 Gdańsk"
  Tytułem: Intencja mszalna – imię i nazwisko zamawiającego

  Treści intencji (wymagane):

  Informacje dodatkowe (np. sugerowana data):

  Kwota ofiary (zł) (wymagane):

  (*wymagane) Wysyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO z siedzibą w Gdańsku przy ul. św. Trójcy 4 określanym dalej jako „DMK“, NIP: 5832829533, REGON: 190343600. Kontakt: biuro@dmk.pl, rekolekcje@dmk.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi – przeprowadzenia Rekolekcji (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia) oraz obowiązki prawne DMK związane z jej rozliczeniem np. związane z obsługą księgowo-finansową czy rozliczeniem działań Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych DMK w zakresie obsługi przeprowadzenia rekolekcji oraz do wysyłania podziękowań za przekazaną darowiznę, życzeń i informacji o aktualnie prowadzonych przez DMK działaniach. Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z ww. celami sprawi, że nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie korespondencji. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez DMK, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim. Jeśli nie chcesz otrzymywać dalszych wiadomości zgłoś swoją rezygnację na adres: rekolekcje@dmk.pl.