Nowy Człowiek – Droga Nadziei Małżeństwo to wspólnota osób, która zawiera nie tylko ich wzajemną więź, ale także sumę ich cech: talentów i wad, sił i słabości, radości i smutku,…

Dlaczego? Małżeństwo można pojmować naiwnie lub realistycznie. W pojmowaniu naiwnym nie jest potrzebny wysiłek budowania i umacniania go, ponieważ wszystko wypełnia romantycznie przeżywana miłość. Nie ma tu napięć i konfliktów,…

© 2023 | Dom Pojednania i Spotkań |

www.rekolekcjefranciszkańskie.pl

Znajdź nas: