Konflikt to  sprzeczne dążenia albo sprzeczne rozumienie, prowadząca do napięć i  trudności w działaniu oraz w relacjach. Czasem nierozwiązane konflikty mogą prowadzić do depresji lub agresji. Każdy ich doświadcza. Jak je pokonać? Jak znaleźć rozwiązanie?   CELE REKOLEKCJI: rozumienie natury konfliktu w świetle Słowa Bożego spojrzenie z różnych perspektyw odkrywanie realnych podstaw konfliktu planowanie rozwiązania…

ZAPISZ SIĘ NA REKOLEKCJE [/text_divider]

© 2017 | Dom Pojednania i Spotkań |

www.rekolekcjefranciszkańskie.pl

Znajdź nas: