Potwierdzeniem w udziału w sesji rekolekcyjnej jest dokonanie pełnej opłaty według wybranej przez siebie opcji w zgłoszeniu, na niżej podane konto do 10 dni przed rozpoczęciem rekolekcji. Zabieg ten pozwala nam przyjąć określoną ilość osób bez niepotrzebnego blokowania miejsc.

Płatności można dokonać poprzez:

  • wpłata na konto
  • przelew online – bankowość elektroniczna.

Brak opłaty rozumiemy jako wycofanie się z udziału w rekolekcjach.

O wycofaniu się z rekolekcji należy powiadomić biuro mailem lub telefonicznie.

Dziękujemy za zrozumienie.

DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO
80-822 GDAŃSK UL. ŚW. TRÓJCY 4

PNB Paribas Bank Polska S.A.
ul.Okopowa 7,
80-819 Gdańsk
BIC: PPAB PLPK

nr konta w PLN: 29 1600 1303 1849 0332 9000 0001

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO z siedzibą w Gdańsku przy ul. św. Trójcy 4 określanym dalej jako „DMK“, NIP: 5832829533, REGON: 190343600, adres email: biuro@dmk.pl, rekolekcje@dmk.pl, strona internetowa: www.dmk.pl, https://rekolekcjefranciszkanskie.pl/.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych DMK w zakresie obsługi przeprowadzenia rekolekcji.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi – przeprowadzenia Rekolekcji (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia) oraz obowiązki prawne DMK związane z jej rozliczeniem np. związane z obsługą księgowo-finansową czy rozliczeniem działań Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

Komu będą ujawniane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe mogą być ujawniane:
1) osobom upoważnionym przez DMK (tzn. pracownikom DMK, wolontariuszom i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz DMK w ramach wymienionego celu);
2) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
3) dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie DMK.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
5 lat od dokonania wpłaty zgodnie z zasadami rachunkowości.

Jakie przysługują Ci prawa?
Rozporządzenie przyznaje Ci następujące prawa:
1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz?
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli DMK ma otrzymać wpłatę na rzecz rekolekcji. Bez podania danych osobowych wpłata nie będzie mogła być zrealizowana.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, zgodnie z art. 22 rozporządzenia.